•  

Persónuverndarstefna Smala ehf.

Smali ehf. fagnar nýrri persónuverndarlöggjöf (GDPR) sem kom til framkvæmdar 25. maí 2018 í Evrópu. Lög nr. 90/2018 um persónu vernd gilda frá 15. Júlí 2018.  Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi Smala ehf og einnig í starfi starfsmanna Smala ehf. Nauðsyn var á skarpari reglum sem snúa að meðferð fyrirtækja og stofnanna á persónuupplýsingum og eru reglurnar því kærkomin réttarbót. 

 

Ný persónuverndarstefna Smala ehf. er eftirfarandi:

 

Almennt

  • Smali ehf  leggur  áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
  • Smali ehf  leggur áherslu á að vera farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • Smali ehf  leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita félagsmönnum.
  • Smali ehf  leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um félagsmenn og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.
  •  Smali ehf leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavinir Smala ehf, sem láta félaginu í té eða sem Smali  sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

 

Persónuupplýsingar
Smali ehf  safnar og varðveitir persónuupplýsingar félagsmanna. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar, reiknings- og bókhaldsupplýsingar, námskeiðsþátttöku. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um félagsmenn í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Rauða krossins. 

 

Smali ehf ábyrgist;

 

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

 

Að þegar deilt er persónuupplýsingum félagsmanna með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur FBO að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

 

Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

 

Að viðskiptavinir Smala ehf séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki Smala ehf.

 

Réttur hins skráða
Smali ehf leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er átt m.a. við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga.
Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Smala ehf  má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið  smaliehf@gmail.com

 

Tölfræðilegar samantektir
Smali ehf áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu Smala ehf, fréttabréf og á fundum á vegum félagsins.

 

Heimasíða
Á Heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum pesónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

 

Upplýsingar til 3. aðila
Smali ehf  skuldbindur sig að afhenda ekki , selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina Smala ehf  til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni félagsmanns.

 

Bókhaldsgögn
Bókhaldsgögn Smala ehf.  eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

 

Takmörkun ábyrgðar
Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Smali ehf  enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu starfsmanna  Smala ehf.
Smali ehf ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

 

Lög og lögsaga
Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Vestfjarða  ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

 

Breytingar
Smali ehf  áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Smala ehf.

 

Tengiliðaupplýsingar
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Smala ehf. skaltu hafa samband við okkur hér:  Skrifstofa Smala ehf ,  Netfang: smaliehf@gmail.com eða gudrunkg@simnet.is.

 

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum Smala ehf. og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem vðskiptavinir Smala ehf. treysta félaginu fyrir.

 

Samþykkt af stjórn Smala ehf.  Í  júlí 2018.